Perbedaan cross margin dan isolated margin

Perbedaan cross margin dan isolated margin

Binance Margin: Điểm khác biệt giữa chế độ Isolated Margin mới với Cross Margin

2020-05-22

Binance Margin

vừa mới triển khai chế độ Isolated Margin, bên cạnh chế độ Cross Margin sẵn có. Bạn có thể chọn giao dịch margin ở mức Cross 5x hoặc Isolated 5x trên trang giao dịch mới, như hình minh hoạ dưới đây.chế độ Isolated Margin
, mỗi cặp giao dịch sẽ có mức ký quỹ (margin) độc lập với nhau:

  • Mỗi cặp giao dịch là một tài khoản isolated margin độc lập. Một tài khoản isolated margin nhất định chỉ có thể chuyển vào, nắm giữ và vay những đồng tiền mã hoá nhất định. Ví dụ, đối với tài khoản isolated margin BTCUSDT, chỉ có BTC và USDT là được chấp nhận. Người dùng có thể mở nhiều tài khoản isolated margin khác nhau.

  • Mỗi vị thế trong một cặp giao dịch là độc lập. Nếu cần gia tăng ký quỹ, kể cả khi bạn có đủ tài sản trong các tài khoản isolated margin hay cross margin khác, thì lượng ký quỹ sẽ không thể tự động thêm vào, mà thay vào đó bạn phải thêm ký quỹ một cách thủ công.

  • Mức ký quỹ của mỗi tài khoản isolated margin được tính độc lập dựa trên tài sản và nợ của tài khoản.

  • Rủi ro của mỗi tài khoản isolated margin cũng được cô lập. Nếu như tài khoản bị thanh lý thì nó sẽ không ảnh hưởng đến các tài khoản khác.

Để biết thêm quy định giao dịch

isolated margin cụ thể, hãy xem

Quy định Giao dịch Isolated Margin.

Baca Juga :   Apa saja yang dibutuhkan agar listrik tenaga angin bisa tersalurkan?chế độ


cross margin
, số tiền ký quỹ sẽ được chia sẻ khắp tài khoản của người dùng:

  • Mỗi người dùng chỉ có thể mở một tài khoản cross margin, và tất cả cặp giao dịch đều khả dụng thông qua tài khoản này.

  • Tài sản trong tài khoản cross margin được chia sẻ bởi tất cả vị thế.

  • Mức ký quỹ được tính dựa trên tổng giá trị tài sản và tổng nợ của tài khoản cross margin.

  • Hệ thống sẽ kiểm tra mức ký quỹ của tài khoản cross margin và gửi thông báo cho người dùng để tăng ký quỹ hoặc đóng vị thế. Một khi xảy ra thanh lý, tất cả vị thế đều sẽ bị thanh lý.

Để biết thêm quy định giao dịch isolated margin cụ thể, hãy xem


Quy định giao dịch Cross Margin
.

Ví dụ

Ngày 1
: Giá ETH trên thị trường là 200 USDT, và giá BCH trên thị trường cũng là 200 USDT. Người dùng A và người dùng B đều nạp 400 USDT vào tài khoản margin để tạo thành số dư margin, và mua ETH và BCH với đòn bẩy 5x. Người dùng A giao dịch ở chế độ cross margin còn Người dùng B giao dịch ở chế độ isolated margin. (Không tính đến phí giao dịch và lãi suất).

NGÀY 1

Người dùng A (Cross Margin)

Tài sản

5 ETH

5 BCH

Thế chấp

400 USDT

Mức ký quỹ

(5 ETH * 200 + 5 BCH * 200)

/ 1600

= 1.25

Trạng thái

Bình thường

Ngày 3
: Giá ETH tăng lên mức 230 USDT, trong khi giá BCH giảm về chỉ còn 180 USDT.

Baca Juga :   Perbedaan putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum

NGÀY 3

Người dùng A (Cross Margin)

Tài sản

5 ETH

5 BCH

Mức ký quỹ

(5 ETH * 230 + 5 BCH * 180)

/ 1600

= 1.28

Trạng thái

Bình thường

Ngày 5
: Giá ETH giảm về còn 220 USDT, trong khi giá BCH giảm tiếp về 120 USDT, và giả sử cả hai người dùng đều không tăng thêm ký quỹ.

NGÀY 5

Người dùng A (Cross Margin)

Tài sản

5 ETH

5 BCH

Mức ký quỹ

(5 ETH * 220 + 5 BCH * 160) / 1600

= 1.06

Trạng thái

Gọi ký quỹ bị kích hoạt

(Người dùng phải tăng thêm ký quỹ)

Để biết thêm về giao dịch margin trên Binance, hãy đọc

Hướng dẫn Giao dịch Margin trên Binance

củaBinance Academy
.

Isolated Margin là gì?

Isolated Margin
là chế độ mà ở đó cho phép lượng margin của một vị thế được giới hạn trong một khoảng nhất định. Khi tới ngưỡng thanh lý, mọi người chỉ mất đi số tiền đặt vào vị thế đó.

Ví dụ: Bạn đang có 2000$ trong tài khoản và muốn đặt một vị thế long BTC với ký quỹ 1000$ đòn bẫy x10 nhưng chỉ muốn chịu lỗ với chỉ lượng kỹ quỹ. Bạn sẽ lựa chọn Isolated Margin cho vị thế 100$ đòn bẩy x10. Nếu vị thế của bạn bị thanh lý, bạn chỉ mất 100$. Theo mình, chế độ này rất phù hợp với các bạn mới tiếp cận với margin.

Isolated Margin

Isolated Margin giúp bạn tránh được rắc rối giữa các vị thế, tách biệt số tiền giữa các vị thế với nhau. Từ đó giúp bạn quản lí rủi ro một cách tốt hơn cũng như giúp bạn tránh các rủi ro không đáng có khi thị trường đi ngược lại với vị thế của bạn.

Baca Juga :   Berikut unsur-unsur penting dalam pidato kecuali

Membuka Akun Binance

Cara pertama sebelum memulai margin trading di Binance yang harus dilakukan adalah memiliki akun Binance.

Coinvestasi memiliki artikel tentang bagaimana trader bisa daftar untuk membuka akun Binance yang bisa dibaca dengan mudah di sini.

Jika sudah memiliki akun, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah Log In di akun Binance, bisa di aplikasi atau situs.

Deposit Dana

Sebelum memulai margin trading harus dipastikan bahwa trader memiliki dana yang dapat digunakan di platform Binance.

Cara selengkapnya untuk melakukan deposit dapat dibaca di sini

Cross Margin VS Isolated Margin? What Is the Difference?

There are two major types of margin management mode in a margin trading platform: cross margin and isolated margin. Today we will have a brief introduction of what they are and how they can be used to manage your risk properly.

What is cross margin?

Cross margin is using all of the user’s margin as Available Balance in the trading platform. That is to say, the margin is shared among all the user’s positions. By using cross margin, the user will have more funds in their account balance to avoid liquidation when proper leverage is being selected. The cross margin mode has a better capability to resist potential losses.

Perbedaan cross margin dan isolated margin

Posted by: pskji.org