Sebuah kubus mempunyai volume 64 cm3. Apabila setiap rusuk kubus tersebut diperpanjang dua kalinya maka luas permukaan kubus yang baru adalah… Cm2?

Jawaban: C. 384.

Dilansir dari Ensiklopedia, sebuah kubus mempunyai volume 64 cm3. apabila setiap rusuk kubus tersebut diperpanjang dua kalinya maka luas permukaan kubus yang baru adalah… cm2 384.